dissabte, 17 de desembre de 2011

SAGUNTÍ DE L’ANY


Amics i amigues:


El passat dissabte 3 desembre, el col.lectiu pel patrimoni va ser nomenat SAGUNTÍ DE L’ANY per l’Associació cultural  de la falla de Santa Anna. La nostra alegría pel guardó va ser gran i sentida. Gran, per la significació que hi contenía i sentida perque no poguerem oblidar al nostre amic i company de fatigues Pepe Francés.


Aquest guardó venía a valorar la tasca del Col.lectiu i es vàrem sentir molt contents i satisfets perque aquesta associació cultural s’havia enrecordat de nosaltres, que com sabeu, som una humil i modesta associació, però que volem al  nostre poble amb bogería.


 Després de la concessió del premi, que és una reproducció del bou ibèric que hi ha al museu de Sagunt, en la Casa de cultura municipal,anarem al sopar al resturant El Mirador de Sagunt.


  Per part de l’associació, tot van ser amabilitats i detalls. Gràcies.
 


Aquest fet ens ha ajudat  a veure la falla per dins, i la nostra perspectiva d’eixe món ha canviat, perque hem vist la fraternitat i solidaritat que s’hi  trama .

Reitere les gràcies a la Comissió que ens  ha atorgat el premi i dir de nou que estem molt contents i volem compartir la nostra alegría amb tots els nostres conciutadans i conciutadanes. Si no fora per ells i pel seu suport, tot açò no haguera estat posible. Gràcies.