dissabte, 14 de març del 2020

APLAÇAMENT CONCURS "DIBUIXA EL TEU PATRIMONI"


Amics i amigues del Col·lectiu,


Degut a la situació actual amb el COVID-19 i seguint les mesures preventives del Ban de l’Ajuntament de Sagunt “ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES URGENTS PER A REDUIR L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS COVID-19”, s’aplaça la segona convocatòria del concurs de “Dibuixa el teu Patrimoni” del diumenge 29 de març fins a nou avís. 

Lamentem donar aquesta noticia i esperem que la normalitat torne prompte.

Moltes gràcies,

El Col·lectiu

______________________________________________________

Amigos y amigas del Col.lectiu,

Debido a la situación actual con el COVID-19 y siguiendo las medidas preventivas del Bando del Ayuntamiento de Sagunto “ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES URGENTS PER A REDUIR L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS COVID-19”, se aplaza la segunda convocatoria del concurso de “Dibuixa el teu Patrimoni” del Domingo 29 de marzo hasta nuevo aviso. 

Lamentamos dar esta noticia y esperemos que la normalidad vuelva pronto.

Muchas gracias,

El Col·lectiu

dilluns, 9 de març del 2020

CRÒNICA IV CONCURS DE DIBUIX - PLAÇA MAJOR


 Amics i amigues:

El 8 de Març de 2020, era una dia gran per als xiquets i xiquetes i per al Col·lectiu. Hi era el primer dia del IV Concurs de Dibuix que organitza la nostra associació. 


Els xiquets i xiquetes acudien il·lusionats acompanyats pels pares i mares o d'algun adult. La qüestió era que allí, a la Plaça Major de Sagunt, esperaven a complimentar les dades que Celia i Maria  els hi demanaven per a poder participar. 


Alguns han portat una cadireta o un taburet, altres s'han asegut al terra... o al bancalet de la vorera de la plaça. Hi han xiquets que ja era la tercera vegada que hi participaven... Nosaltres estàvem contents de vore tanta il·lusió continguda i els hem donat les pautes a seguir...

El concurs de dibuix és una manera més d'impulsar l'estima pel patrimoni, els xiquets i xiquetes dibuixen al natural un monument o un edifici que se considera digne de ser immortalitzat. D'aquesta forma els xiquets aprenen quin és l'edifici i la seua antiguitat com també el significat que hi te.


Creiem que mai oblidaran que, un dia de la seua infantesa, quan estaven en Primària o al principi de la Secundaria, dibuixaren tal edifici o monument.

Nosaltres hem estat preparant l'esdeveniment durant uns mesos. Hem buscat finançament, hem anat a l'impremta per fer els cartells i tríptics, a les escoles per anunciar l’avinentesa, ho hem anunciat al nostre facebook i al blog...

Al final, estem convençuts que els xiquets i xiquetes aprendran a estimar allò que els pertany i per tant cuidaran estes pedres o edificis que són testimonis del nostre passat i se convertiran en ciutadans i ciutadanes responsables i sensibles amb la nostra Història.

Finalment volem agrair la participació i recordar-los que la segona fase del concurs serà al Port de Sagunt i es dibuixarà el Centre Cívic, el dia 29 de març a les 10 hores.

Gracies a tots i totes.


dimarts, 3 de març del 2020

BASES IV CONCURS DE DIBUIX «DIBUIXA EL TEU PATRIMONI»

OBJECTE DEL CONCURS: que els escolars de Sagunt  descobrisquen la importància del Patrimoni Històric de la seua ciutat per mitjà del contacte vital i de l’expressió plàstica que els suggereix la contemplació, i alhora que prenguen consciència sobre la necessitat de la seua conservació i millora.
Es tracta d’educar xiquets i xiquetes orgullosos del seu Patrimoni Històric i Industrial i de formar part del futur d’un Sagunt Patrimoni de la Humanitat.

PARTICIPANTS: xiquets i xiquetes d’edats compreses entre 6 i 14 anys, distribuïts en quatre categories.

-Participants de 6 i 7 anys.
-Participants de 8 i 9 anys.
-Participants de 10 a 12 anys.
-Participants de 13 i 14 anys.

MODALITAT: a l’aire lliure.

TÈCNICA: dibuix o pintura amb llapis i colors no líquids (llapis negre o de colors, retoladors, ceres, etc.).

S’utilitzarà paper i suport subministrats pel Col·lectiu. La resta de materials necessaris per a l’exercici els han de portar les persones participants.

CALENDARI: els treballs s’han de realitzar en els diversos espais designats a aquest efecte pel Col·lectiu, sempre en relació amb algun monument
patrimonial saguntí. Aquests espais són:

-Plaça Major: diumenge 8 de març de 2020.
-Centre Cívic: diumenge 29 de març de 2020.

DESENVOLUPAMENT: els xiquets i xiquetes participants acudiran de matí amb puntualitat a les 10.00 h al lloc de convocatòria, necessàriament acompanyats per un adult responsable, i se situaran lliurement dins dels espais marcats per l’organització. No podran ser assessorats en la realització de l’exercici per ningú. Cada participant només podrà lliurar un dibuix per sessió. La sessió finalitzarà a les 12.00 h.

El Col·lectiu pel Patrimoni es reserva el dret de modificar o cancel·lar l’execució dels exercicis quan hi haja causes que així ho aconsellen.

PREMIS: es concedirà un 1r premi i dos accèssits per categoria, que consistiran en materials relacionats amb l’educació i el patrimoni.

EXPOSICIÓ: tots els treballs seran exposats col·lectivament al mes de maig de 2020. Els treballs premiats quedaran en propietat del Col·lectiu pel Patrimoni, i li cedeixen en exclusiva tots els drets d’explotació sobre ells, inclosos, entre altres, els de reproducció per qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital o de qualsevol altra índole.

Els treballs no premiats seran retirats al mateix moment de la cloenda de l’exposició. De no ser així s’entendrà que són cedits en propietat al Col·lectiu pel Patrimoni, el qual en decidirà l’ús i destinació.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES: la participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.

-------------------------------------------------------------------------------------------

OBJETO DEL CONCURSO: Que los escolares de Sagunto descubran la importancia del Patrimonio Histórico de su ciudad a través del contacto vital y de la expresión plástica que su imagen les sugiere, a la vez que tomen conciencia sobre la necesidad de su conservación y mejora. Se trata de educar niños y niñas orgullosos de su Patrimonio Histórico e Industrial y de formar parte en un futuro de un Sagunto Patrimonio de la Humanidad.

PARTICIPANTES: Niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 14 años, distribuidos en
tres categorías.

-Participantes de 6 y 7 años.
-Participantes de 8 y 9 años.
-Participantes de 10 a 12 años.
-Participantes de 13 y 14 años.

MODALIDAD: Al aire libre.

TÉCNICA: Dibujo o pintura con lápices y colores no líquidos (lápices en negro o de colores, rotuladores, ceras, etc.). Se utilizará papel y soporte suministrados por el Col·lectiu. El resto de materiales necesarios para el ejercicio correrán a cargo de los y las participantes.

CALENDARIO: El desarrollo de los trabajos se realizará en los distintos espacios designados al
efecto por el Col·lectiu, siempre en relación con algún monumento patrimonial saguntino. Dichos
espacios serán:

-Plaza Mayor, domingo, día 8 de marzo de 2020
-Centro Cívico, domingo, día 29 de marzo de 2020

DESARROLLO: Los niños y niñas participantes acudirán con puntualidad, a las 10 h. de la
mañana, al lugar de convocatoria, necesariamente acompañados por un adulto responsable. Se
situarán libremente dentro de los espacios marcados por los organizadores. No podrán ser
asesorados en la realización del ejercicio por ninguna persona. Cada participante sólo podrá
entregar un dibujo por sesión. La sesión finalizará a las 12 h. de la mañana.

El Col·lectiu pel Patrimoni se reserva el derecho de modificar o cancelar la ejecución de los ejercicios cuando concurran causas que así lo aconsejen.

PREMIOS: Se concederán un 1er. Premio y dos Accésits por categoría que consistirán en
materiales varios relacionados con la educación y el patrimonio histórico.

EXPOSICIÓN: Todos los trabajos serán expuestos colectivamente en el mes de mayo de 2020.
Los trabajos premiados quedarán propiedad del Col·lectiu pel Patrimoni, y le ceden en exclusiva
todos los derechos de explotación sobre ellos, incluyendo entre otros los de reproducción por
cualquier sistema gráfico, mecánico, electrónico, reprográfico, digital o de cualquier otra índole.

Los trabajos no premiados serán retirados en el momento de la clausura de la exposición, de no
ser así, se entenderá que son cedidos en propiedad al Col·lectiu pel Patrimoni, el cual decidirá el uso y destino de dichos trabajos.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso implica la aceptación de las bases.diumenge, 1 de març del 2020

8/III/2020 DIBUIXA EL TEU PATRIMONI

Amics i amigues del Col.lectiu,

Aquest any celebrem la quarta edició del nostre concurs de dibuix. Aquest any hem volgut ampliar l'edat dels participants que serà de 6 a 14 anys d'edat. 

L'objecte del concurs és que els escolars descobrisquen la importància del Patrimoni Històric de la seua ciutat per mitjà del contacte visual i de l'expressió plàstica que els sugereix la contemplació, i alhora que prenguen consciència sobre la necessitat de la seua conservació i millora. 

La tècnica serà dibuix o pintura amb amb llapis i colors no líquids (llapis negre o de colors, retoladors, ceres, etc.). S'ultilitzarà paper i suport subministrats per Col.lectiu. La resta de materials necessaris per a l'exercici els han de portar les persones participants. Vos recomanem portar una cadira per a poder dibuixar i pintar tranquil.lament. 

Recordeu que els participants han d'acudir puntuals a la convocatòria acompanyats d'un adult responsable.

Com cada any hi ha dos espais. La primera cita és el diumenge 8 de març a la Plaça Major de Sagunt. Es trobarem allí a les 10 del matí.

Esperem la vostra participació.

El Col.lectiu