dijous, 9 de febrer del 2023

I Concurs de Cartells "Sagunt, un paisatge per a la història"

El Col·lectiu pel patrimoni saguntí convoca el I Concurs de cartells «Sagunt, un paisatge per a la història».

En aquest enllaç pots Descarregar el full d'inscripció per al I Concurs de Cartells "Sagunt, un paisatge per a la història".

Les bases del concurs són les següents:

1. Les obres presentades hauran de ser inèdites i originals i no haver rebut cap altre premi.

2. Qualsevol tècnica és vàlida per a la realització del cartell, sempre que permeta una reproducció correcta.

3. El format serà vertical amb dimensions de 50 x 70 cm i es presentarà sobre suport rígid.

4. Al cartell haurà de figurar obligatòriament el lema «Sagunt, un paisatge per a la història».

5. La il·lustració haurà de reflectir d’alguna manera la importància de Sagunt al llarg de la història o elements patrimonials del municipi.

6. El guanyador del I Concurs de cartells cedeix la propietat de la seua obra al Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí, que es reserva tots els drets, inclòs el de reproducció, pel període establert per la legislació vigent.

7. Aquells cartells que no resulten premiats podran arreplegar-se durant un mes després de la clausura de l’exposició posant-se en contacte amb el Col·lectiu. Una vegada transcorregut este periode sense arreplegar el cartell, s’entendrà que el participant renuncia als seus drets sobre la seua obra.

8. Els originals es lliuraran degudament embalats en un suport tancat en el qual es farà constar un pseudònim i l’indicació I Concurs de cartells «Sagunt, un paisatge per a la història». En la part posterior de l’obra es farà constar el mateix pseudònim.

9. Dins de l’embalatge, en un sobre de dimensions més reduïdes, s’adjuntarà el full d’inscripció al concurs (descarregable al nostre blog pelpatrimonisagunti.blogspot.com). A l’exterior del sobre s’indicarà el mateix pseudònim.

10. Les obres enviades des d'altres poblacions s'han d'enviar amb els ports pagats.

11. La decisió del jurat es farà pública al corresponent acte de lliurament dels premis organitzat pel Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí que tindrà lloc el 2 de juny de 2023 a la sala Michavila de la Casa de Cultura Capellà Pallarés, al c/Cavallers, n.o 12 de Sagunt.

12. L’exposició de tots els cartells participants tindrà lloc del 2 al 8 de juny a la sala Michavila de la Casa de Cultura Capellà Pallarés de Sagunt.

13. Lloc de presentació de les sol·licituds: Ama la vida. C/ Castell, 9 (Sagunt).

14. Termini de presentació de les obres: del 13 de febrer al 30 d’abril de 2023.

15. S’estableix un únic premi dotat amb 600 €. Segons la normativa legal, aquest import podria estar subjecte a retencions.